Revolusi Minda Dalam Sektor Pertanian

Pertanian atau dalam bahasa Inggeris agriculture adalah meliputi cucuk tanam, ternakan dan kebun buah-buahan. Terjemahan bahasa Inggerisnya, agri dari bahasa Latin ager, bermakna “a field” (iaitu sebidang tanah), dan culture dari bahasa Latin cultura, bermakna “cultivation” iaitu tillage of the soil. Secara literal, pembacaan dalam bahasa Inggeris menjadikannya : tillage of the soil of a field. Dalam pengunaan moden, perkataan agriculture meliputi semua aktiviti penting bagi proses pengeluaran makanan/makanan ternakan/fiber, termasuk tatacara untuk menternak dan memproses ternakan. “Agriculture” juga merupakan singkatan bagi pelajaran kaedah pertanian lebih dikenali sebagai sains pertanian (agricultural science).

Sejarah pertanian merupakan elemen utama dalam sejarah manusia kerana tahap peningkatan pertanian menjadi satu faktor penting dalam perubahan sosioekonomi secara global, termasuk peningkatan kekayaan dan ketenteraan yang jarang dilihat dalam kultur “hunter-gatherer” — dimana petani berupaya mengeluarkan makanan lebihi keperluan diri dan keluarganya, dan dengan itu sebahagian dari ahli puak/kaum/negeri/negara nya boleh melibatkan diri mereka dalam bidang lain daripada pertanian. Dianggar sebanyak 42% dari pekerja dunia adalah di dalam bidang pertanian, dengan itu ianya merupakan perkerjaan yang terbesar di dunia. Walaubagaimana pun, pengeluaran pertanian hanya menyumbang kepada kurang dari 5% Keluaran Dunia Kasar (Gross World Product) (iaitu aggregat kepada semua Keluaran Negara Kasar (Gross Domestic Product).

Sektor ini merupakan sesuatu bidang yang luas. Di satu sudut, ia melibatkan petani secara kecil-kecilan yang bertani dalam kawasan kecil dan mengeluarkan produk untuk diri dan keluarga sendiri. Di sudut lain pula, ia melibatkan pertanian secara komersil dan intensif. Pertanian secara komersial ini melibatkan tanah yang luas atau ternakan yang besar jumlahnya, memerlukan bahan yang banyak ( seperti benih, racun, baja, pekerja dan sebagainya) dan tahap kejenteraan yang tinggi bagi mengurangkan penggunaan pekerja. Operasi tersebut selalunya berkait rapat dengan operasi untuk memaksimakan keuntungan kewangan dari hasil jualan produk pengusaha tersebut. Proses ini turut melibatkan beberapa individu secara kumpulan, syarikat atau agensi kerajaan.


Pertanian moden meliputi lebih dari pengeluaran tradisional bagi makanan manusia dan makanan ternakan. Pengeluaran pertanian lain seperti bunga, hiasan, nurseri, landskap, ikan dan burung untuk perniagaan haiwan peliharaan, perhutanan, pembajaan, kulit, chemicals industri seperti kanji, gula, ethanol, alkohol, plastik, fiber, cotton, bulu, hemp, flax, bahan api (methane) dari biomass, biodiesel dan legal and illegal drugs (biopharmaceutical, tobacco, cannabis, marijuana, opium, cocaine) adalah antara altenatif kepada pengusaha yang cenderung dalam sektor ini. Abad ke20-an merupakan pemangkin perubahan terbesar dalam pertanian, terutamanya dalam chemistry pertanian. Chemistry pertanian termasuklah applikasi baja chemical, chemical insecticides dan pest control, dan chemical fungicides, soil makeup, analisa produk pertanian, dan nutrition haiwan dan ternakan.

“Revolusi hijau” telah menyemarakkan perubahan kepada tatacara pertanian di seluruh dunia termasuklah hydroponics, plant breeding, hybridization, gene manipulation, pengurusan nutrien tanah, dan kawalan rumput rampai. Genetic engineering telah menghasilkan tanaman yang berciri tinggi yang melampaui tumbuhan semulajadi, seperti hasil yang tinggi dan tahap menghindar penyakit. Benih “modified” ini germinate faster, dan dengan itu boleh ditanam di kawasan yang lebih besar. Kejuruteraan genetik di atas tanaman telah menjadi kontroversial terutamanya dalam kes herbicide-resistant plants. Sementara itu, haiwan seperti kuda, keldai, lembu, kerbau, unta, llama, alpacas, dan anjing turut digunakan untuk membajak, menuai dan mengangkut produk pertanian ke pasaran. Animal husbandry tidak hanya melibatkan pembiakan dan penternakan haiwan untuk daging atau hasil sampingannya (seperti susu, telor, bulu) secara berterusan. Malah haiwan-haiwan ini juga dibiakkan untuk dijadikan binatang peliharaan (pet).


Kapalterbang, helikopter, lori, traktor dan jentera tuai telah digunakan dalam pertanian di barat untuk menyemai, menyembur racun serangga dan penyakit, penuaian dan penghantaran produk-produk yang tidak tahan lama. Radio dan televisyen telah digunakan untuk menyebar maklumat cuaca dan maklumat-maklumat lain seperti keadaan pasaran yang boleh melibatkan petani-petani. Komputer juga telah menjadi alatan penting bagi pengurusan ladang dan penggunaan internet telah meluas digunakan sebagai sumber ilmu, rujukan dan meminta pandangan, pendapat dan segala jenis bantuan dari petani lain. Menurut National Academy of Engineering di Amerika Syarikat, kejenteraan pertanian adalah satu daripada 20 pencapaian kejuruteraan terbesar dalam abad ke20an. Pada awal abad, seorang petani di Amerika Syarikat mampu menghasilkan makanan untuk 2.5 orang. Hari ini, dengan kegunaan  teknologi pertanian, seorang petani boleh menghasilkan makanan untuk 130 orang.  Meskipun begitu, proses itu dihasilkan dengan kos sampingan dari segi keperluan tenaga yang besar seperti petrol atau diesel untuk memastikan pengeluaran besar tersebut dapat dikekalkan. Disamping itu, peningkatan pengetahuan konsumer mengenai isu-isu pertanian secara tidak langsung telah menyebabkan berkembangnya community-supported agriculture, local food movement, “Slow Food” dan penanaman secara oganik (organic farming) pada masa kini.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: