Kewajiban Menepati Janji (Part ii)

Menepati janji sama ada secara lisan atau bertulis antara sesama muslimin ataupun antara kaum muslimin dengan golongan non-muslims demi mencapai sesuatu objektif yang positif adalah wajib hukumnya.

Mafhum firman Allah:

 

Dan janganlah kamu jadi seperti perempuan yang merombak ikatan tenungan benang selepas ia dipintal (dijalin) kukuh. Kamu jadikan sumpah kamu sebagai penipuan sesama kamu agar menjadi satu umat yang lebih ramai daripada umat yang lain. Allah menguji kamu dengan itu. Dia (Allah) akan menjelaskan pada hari Kiamat apa yang telah kamu kerjakan. (Surah al-Nahl, ayat 92)

 

Mafhum ayat 92 tersebut sebenarnya merupakan satu perumpamaan Allah terhadap golongan mukminin yang sanggup mengingkari perjanjian suci dengan Ilahi sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat terdahulu, iaitu ayat 90-91 dalam surah yang sama:

Sesungguhnya Allah menyuruh melaksanakan keadilan dan kebaikan, memberikan hak sillaturahim serta kebaikan kepada kaum kerabat, dan Tuhan melarang perbuatan keji, perlanggaran dan pendurhakaan. Dia mengingatkan kamu agar kamu mengerti. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu langgar perjanjian setelah peneguhannya. Dan sesungguhnya kamu jadikan Allah sebagai saksinya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan.

 

Ayat 90-91 lebih memokus kepada suruhan Allah Taala agar golongan mukminin redha dan menyempurnakan akad perjanjian mereka dengan Allah. Sudah tentu segala perjanjian yang merangkumi larangan mutlak Yang Maha Esa terhadap segala bentuk perbuatan keji, perlanggaran (pencabulan) dan pendurhakaan yang boleh memporak perandakan kehidupan bermasyarakat merupakan agenda positif demi kebaikan hamba-hambaNya. Sebaliknya, keingkaran mematuhi tuntutan perjanjian tersebut adalah satu dosa besar. Manakala ayat 92 pula merupakan susulan peringatan Yang Maha Esa terhadap golongan mukminin agar mereka tidak mempermain serta mempersendakan ikatan janji seperti mana seorang perempuan yang sentiasa merombak ikatan tenungan benang selepas setiap kali ia dijalin dan dipintal kukuh.

 

Menurut kitab al-Tafsir al-Wajiz `ala Hamisy al-Quran al-`Azim, ayat 92 yang berbentuk tegahan ini ditujukan kepada para pimpinan golongan mukminin. Manakala  perempuan yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah seorang wanita bodoh yang kurang siuman bernama Saidah al-`Asadiyyah. Lantaran sifat kekurangannya, dia sentiasa mengikat dan menjalin apa saja yang ada di tangannya termasuklah benang, tali, rambutnya dan juga jerami tumbuhan. Kemudian ikatan jalinan yang dibuat itu dileraikan semula. Apa yang dilakukannya itu hanya sekadar untuk memberi kepuasan jiwanya sahaja. Begitulah tabiat Saidah sepanjang hayatnya.

 

Semestinya tindakan itu adalah sia-sia dan tidak berfaedah langsung kepada dirinya dan juga orang ramai. Inilah perumpamaan yang bersifat penghinaan Yang Maha Esa terhadap mana-mana golongan mukminin khususnya para pimpinan mereka yang berakal waras setelah sanggup berbai`ah dengan Allah dan rasulNya tetapi akhirnya mereka mengingkari perjanjian tersebut. Selepas perlanggaran perjanjian ini,  mereka sebenarnya telah meletakkan status diri mereka yang kononnya berfikir waras setaraf dengan Saidah al-Asadiyah. Dengan kata lain, penghormatan hanya layak bagi mereka selama mana mereka masih berpegang teguh dengan perjanjian yang dimenterai. Adapun jika perjanjian tersebut diingkari, mereka yang pada asalnya berfikiran waras ini tidak lagi layak dihormati seperti mana sebelumnya dan mereka hanya setaraf dengan orang-orang gila yang tidak berakal.

 

Disamping itu, ayat 92 ini juga turut menempelak sikap mereka yang suka bersumpah dusta semata-mata ingin meramaikan puak lebih daripada kuantiti puak yang lain. Sebenarnya Allah juga menguji mereka melalui  penyempurnaan janji tersebut dan akan menjelaskan segala tindak tanduk yang telah mereka lakukan pada hari Kiamat kelak.

 

Ayat 92 surah al-Nahl ini berbeza jika dibandingkan dengan beberapa ayat lain seperti  surah al-Maidah ayat 1, surah al-Anfal ayat 72, surah al-Isra` ayat 34, surah al-Nahl ayat 90-91 dan sebagainya yang turut membahaskan tentang perjanjian. Semua ayat-ayat tersebut mempamerkan method ayat perintah secara mutlak dalam membahaskan tentang kewajiban menepati janji. Sedangkan ayat 92 surah al-Nahl ini, meskipun ia turut membahaskan tentang penyempurnaan janji, namun ia menampilkan method perumpamaan yang berbau ejekan Yang Maha Esa terhadap kaum mukminin khususnya pimpinan mereka yang tidak setia dengan ikatan perjanjian yang telah dipesetujui oleh sekalian pihak yang terbabit.   

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: