Adab Ziarah Dalam Ajaran Islam.

Memang tidak dapat dinafikan budaya saling ziarah menziarahi dapat memupuk kemesraan dan menjalin erat hubungan yang kian pudar dalam kalangan masyarakat majmuk. Meskipun begitu, tata susilanya wajib dijaga agar pihak tuan rumah tidak akan merasa susah hati dengan kehadiran pihak pengunjung. Lantaran ini Islam begitu menitik beratkan umatnya agar  berusaha memahami jiwa  tuan rumah sama ada tuan rumah tersebut beragama Islam ataupun sebaliknya dan juga sama ada pada hari-hari biasa ataupun pada musim perayaan yang dipenuhi dengan agenda rumah-rumah terbuka.

 

Usaha untuk memahami jiwa pihak tuan rumah hanya mampu dipraktik oleh mereka yang mampu menghayati  mafhum firman Allah berikut:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kamu sebelum memint izin dan memberi salam kepada orang yang di dalamnya. Cara sedemikian lebih baik bagi kamu agar kamu memperhatikan (beringat-ingat). Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalam rumah itu janganlah kamu masuk sebelum kamu memperolehi izin. Dan jika dikatakan kepada kamu “Baliklah”, maka hendaklah kamu balik. Itu lebih bersih bagi kamu dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Tidak salah kamu memasuki rumah yang tidak digunakan sebagai kediaman yang di dalamnya terdapat keperluan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu terangkan dan apa yang kamu sembunyikan. (Surah al-Nur, ayat 27-29)

 

Berdasarkan kupasan Tafsir al-Jalalain; surah al-Nur ayat 27-29 merupakan peringatan bagi mereka yang beriman kepada Allah Taala agar tidak memasuki rumah yang bukan rumah mereka tanpa keizinan pihak tumah rumah dan memberi salam kepada pihak tuan rumah sepeti mengucapkan “Assalamualaikum….bolehkah saya masuk?”. Malah cara tersebut adalah lebih baik daripada kamu memasuki rumah orang lain tanpa keizinan tuannya. Jika tidak didapati seseorang yang berhak memberi keizinan untuk kamu masuk, maka janganlah kamu masuk sehinggalah kamu diberi keizinan berbuat demikian. Jika dikatakan kepada kamu “Baliklah” maka hendaklah kamu segera beredar dan ia lebih baik  daripada kamu duduk tercengak di depan pintu rumah mereka. Dalam pada itu, Allah Maha Mengetahui tentang tindakan memasuki rumah sama ada dengan keizinan ataupun tanpa izin.  Tidak berdosa bagi kamu memasuki rumah-rumah yang tidak didiami yang di dalamnya terdapat keperluan kamu seperti kedai-kedai runcit dan gedung-gedung perniagaan yang dibuka mengikut jadual yang ditetapkan oleh pemiliknya. Dan Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu zahir dan sembunyikan sama ada dengan niat baik atau sebaliknya.

 

Berasaskan ayat ini juga, para berselisih pendapat adakah wajar diucapkan salam sebelum meminta izin untuk masuk ataupun selepasnya? Jumhur fuqaha berpendapat perlu mendahulukan ucapan salam sebelum meminta izin untuk masuk. Malah al-imam al-Nawawi dan juga al-Syahid al-Sayyid Qutb dalam Tafsir Zilal al-Quran mengatakan “Yang terbaik dan terpilih ialah dengan mendahulukan ucapan salam sebelum meminta izin untuk masuk ke dalam rumah berhujjahkan dengan sepotong hadis Rasulullah “Ucapan salam sebelum berbicara”. Meskipun begitu ayat 27-29 ini tidak nyatakan berapakah kali diharuskan mohon keizinan? Secara zahir, ayat tersebut menggambarkan seseorang yang meminta izin sekali maka jika dibenarkan, dia boleh masuk dan jika sebaliknya dia perlu beredar (tinggalkan rumah tersebut).

 

Namun sunnah Nabi menjelaskan bahawa mohon keizinan itu sebanyak tiga kali. Jelas bahawa kewajiban memohon keizinan adalah sekali dan peluang hingga tiga kali itu adalah hak pihak pengunjung. Jumhur ulama juga berpendapat; hukum meminta izin adalah wajib dan mengucapkan salam hanyalah mustahab (digalakkan). Jika lepas memberi salam pihak rumah terus menjemput pihak pengunjung masuk ke dalam rumah, maka tidak perlu lagi bagi pihak pengunjung untuk meminta izin untuk masuk. Mohon keizinan bertujuan agar ruang lingkup penglihatan dan juga pendengaran pihak pengunjung tidak tertumpu ke arah  aurat dan juga keaiban pihak tuan rumah sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja.

 

Jika berkunjung ke rumah orang Islam, pihak pengunjung perlu menjaga ruang lingkup penglihatan dan pendengarannya daripada segala aurat dan keaiban pihak tumah rumah. Manakala sekiranya rumah non-muslims yang dikunjungi, maka pihak pengunjung hanya perlu menjaga ruang lingkup penglihatan dan pendengarannya terhadap perkara-perkara aib sahaja agar pihak tuan rumah tidak akan merasa resah dan malu. Ketika meminta izin, tidak wajar bagi pihak pengunjung berada berhadapan dengan pintu rumah. Bahkan pihak pengunjung perlu berada di penjuru sebelah kanan ataupun kiri lalu terus mengucap salam ke atas pihak tuan rumah. Meskipun begitu, dalam situasi darurat (bahaya) seperti ketika mana diugut perompak ataupun berlaku kebakaran rumah tuntutan meminta izin masuk adalah dikecualikan. Kewajiban meminta izin untuk masuk hanyalah ke atas golongan mukallafin sama ada lelaki ataupun perempuan tetapi tidak wajibkan ke atas kanak-kanak belum baligh yang tidak memahami tentang masalah aurat dan juga hubungan sex.

 

Bagi pihak tuan rumah pula; disamping menghormati tetamu, aurat dan segala keaiban dalam rumah wajib dijaga daripada diketahui oleh pengunjung agar mereka sentiasa terpelihara daripada fitnah dan tidak terdedah kepada setiap rancangan jahat syaitan. Sabda Rasulullah sepertimana yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah: “Sesiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, maka hendaklah (wajib) dia memuliakan tetamunya” (al-Bukhari).

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: