Ibn Sina:Sarjana Serba Boleh.

Nama Ibn Sina sering diabadikan sebagai nama pusat-pusat perubatan sama ada klinik ataupun hospital lantaran kemasyurannya dalam sector perubatan dan kesihatan. Hakikat sebenar, beliau seorang pecinta ilmu yang menguasai beberapa bidang lain juga seperti politik, falsafah dan sains. Nama penuhnya ialah Abu Ali al-Husain Ibn Abdullah Ibn Sina dan dilahirkan Bukhara sekitar tahun 370 Hijrah. Tokoh ilmuan ini dibesarkan dalam sebuah keluarga kaya. Status ini (segala bentuk kesenangan) digunakan sebaik mungkin oleh beliau untuk menguasai pelbagai cabang ilmu. Pada awalnya, Ibn Sina memulakan pengajian beliau dengan memberi penumpuan dalam bidang bahasa dan sastera di Bukhara. Setelah meningkat usia 20 tahun, Ibn Sina mampu mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang bahasa dan sastera dan mulai berminat dengan ilmu-ilmu akal dengan mendalami ilmu logic, geometrid an buku al-Magest daripada Abu Abdullah al-Natali.

 

Kemudian beliau mulai cenderung untuk menguasai ilmu-ilmu sains, ilmu fiqh serta ilmu perubatan. Dalam sector perubatan, Ibn Sina telah mencapai satu tahap pencapaian yang amat tinggi. Meskipun begitu beliau tidak sekali-kali menjadi pencapaian yang diraih itu sebagai satu kerjaya untuk mencari rezeki. Bahkan, Ibn Sina hanya mengambil langkah mengajar ilmu tersebut kepada para doctor bagi menambahkan lagi pengetahuan mereka dalam sector perubatan. Beliau juga turut mendapat satu penghormatan besar daripada Putera Nuh Ibn Nas al-Samani setelah berjaya mengubati penyakit yang dihidapinya. Lantaran ini Ibn Sina dibenarkan menggunakan perpustakaan istana yang banyak mempunyai buku-buku yang sukar diperolehi. Malah kemahsyurannya dalam sector perubatan telah melayakkan dirinya menerima gelaran Mahaguru Pertama.

 

Dalam bidang falsafah, Ibn Sina lebih cenderung kepada mazhab atau ideologi al-Farabi hinggakan beliau akhirnya mampu mengatasi tokoh sarjana tersebut dan dianggap sebagai orang yang sebenarnya menyusun ilmu falsafah dan sains dalam dunia Islam. Ibn Sina turut berjaya menguasai bidang ilmu logik dan dianggap sebagai Guru Ketiga. Begitulah juga kejayaannya dalam bidang-bidang lain seperti matematik, muzik dan ilmu falak. Sejajar dengan penguasaan beliau dalam berbagai bidang, Ibn Sina telah mewariskan kepada tamaddun dunia beberapa hasil penulisan ilmiah seperti buku al-Qanun, al-Syifa’, falsafah dan al-najah dalam bidang falsafah. Ibn Sina berpendapat; ilmu logic adalah pengantar bagi falsafah hanya diperlukan oleh mereka yang tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir denga betul dan semula jadi. Beliau juga yakin matematik boleh digunakn untuk mengenal Tuhan. Berasaskan pendapat ahli-ahli falsafah Yunani yang amat mempercayai bahawa setiap tubuh terdiri daripada empat unsur, iaitu; tanah, air, api dan angin Ibn Sina berpendapat campuran unsur-unsur ini yang berupa lembab, panas, sejuk dan kering adalh sentiasa bergantung kepada unsur lain dalam alam nyata. Tokoh sarjana serba boleh ini juga berpendapat ketahanan tubuh itu sendiri mampu menolak penyakit. Ubat-ubatan hanya boleh merangsang  ketahanan tersebut. Justeru, tanpa ketahanan dalaman yang cukup kuat, segala bentuk ubat adalah tidak berfaedah langsung kepada si pesakit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: