Kerajaan Bani Abbasiyah Sepintas Lalu

Kekuasaan dan keagungan Daulah Umaiyyah berakhir pada tahun 132H/750M setelah golongan Abbasiyyah berjaya menggulingkan kerajaan tersebut melalui satu pergolakkan hebat di medan peperangan. Puak Syiah berperanan utama menjatuhkan Bani Umaiyyah. Meskipun begitu, peranan dan jasa mereka diabaikan oleh Bani Abbasiyyah setelah berjaya membentuk sebuah kerajaan monarki. Ketua negara kerajaan ini yang pertama ialahAbu Abbas al-Saffah. Para khulafa Abbasiyyah berketurunan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib (566-652), salah seorang bapa saudara Nabi Muhammad s.a.w. Lantaran itu mereka merasakan diri mereka layak untuk menjadi khalifah memandangkan salasilah tersebut. Dua orang daripada kalangan para khulafa ini, iaitu Abu Jaafar al-Mansur dan juga al-Mu`tasim tersohor sebagai pemimpin empayar besar yang berpegang teguh dengan mazhab Muktazilah. Kerajaan ini meneruskan sistem yang biasa dijalankan oleh kerajaan Farsi dan dasar-dasarnya pula sudah dilaksanakan pada zaman Kerajaan Bani Umaiyyah. Sistem itu diguna pakai lantaran situasi politik dan sosiologi antara mereka dan golongan non Arab adalah tidak sama. Titik persamaan yang ada antara mereka (bangsa Arab dan Non Arab) hanya terbatas dalam beberapa hal yang ditetapkan oleh al-Quran dan hadith. Kerajaan Bani Umaiyyah mengutamakan solidarity perpaduan bangsa Arab. Namun bagi kerajaan Bani Abbasiyyah integriti kaum antarabangsa terutama sekali bangsa Farsi dan Rom lebih terlalu amat dititikberatkan.  

Dalam pada itu, Bani Abbasiyyah tetap mengekalkan sistem yang dirintis oleh Bani Umaiyah , iaitu jawatan ketua negara adalah jawatan warisan. Ada dikalangan mereka yang menggunakan gelaran khalifah, amir al-Daulah (ketua Negara) dan juga al-Imam (gelaran al-Imam pada zaman Bani Umaiyyah hanya digunakan kepada individu yang mengimani solat berjamaah sahaja). H.A Fuad Said dalam bukunya, Ketatanegaraan Menurut Syariat Islam meringkaskan perkembangan jawatan ketua negara ini seperti mana berikut;
i) Ketua negara menjalankan dasar dalam sector pemerintahan sebagai warisan daripada Nabi Muhammad selaku penegak pertama negara Islam dan dasar politik dan perlantikan adalah berdasarkan al-Quran dan al-hadith. Orang-orang Farsi mengatakan kerajaan Bani Abbasiyyah menjalankan hukum Tuhan (the divine right of Kings) dengan ketentuan Allah bagi seseorang untuk mengetuai pemerintahan sepanjang hayatnya dan akan dilanjutkan oleh anak cucunya setelah beliau meninggal dunia. Orang lain tidak berhak dan tidak berpeluang untuk memangku jawatan tersebut.  Salah seorang khalifah Bani Abbasiyyah, Abu Jaafar al-Mansur mengatakan “Akulah Sultan Allah dimuka bumiNya”. Tentu sekali cara sedemikian bertentangan dengan system yang pernah dilaksanakan oleh khulafa` al-Rasyidin yang menyerahkan autoriti perlantikan kepada rakyat sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Abu Bakar al-Siddiq “Jika aku berbuat baik maka bantulah aku dan kalau aku menyimpang, maka luruskanlah”. Malah Umar bin Abdul Aziz pernah berkata “Aku bukan terbaik daripada saudara-saudara sekalian tapi aku mempunyai satu tanggungjawab yang lebih berat”.
ii) Politik pemerintahan kerajaan ini mirip dengan politik pemerintahan Farsi yang menganggap ketua negara adalah suci dan ditakuti kerana mampu menguasai jiwa rakyat. Semua khalifah-khalifah dan para pembesar Bani Abbasiyah hidup sebagaimana Kaisar dan orang-orang besarnya. Sesiapa yang masuk mengadap khalifah, dia mesti menunduk serta mengangkat kedua-dua belah tangannya. Apabila sudah dekat di hadapannya, ketua negara akan mengangkat penutup kepalanya yang tidak boleh disentuh oleh sesiapapun kecuali pegawai-pegawai tinggi kerajaan.
iii) Penutup kepala bagi ketua negara adalah amat penting. Ia sebagai simbolik memperingati para ketua negara sebelum ini yang memakai selendang (sebagai penutup kepala) semasa upacara perlantikan dan upacara keagamaan.
Mengikut turutan, Ketua negara yang pertama, Abu Abbas al-Mansur menyerahkan jawatan tertinggi itu kepada saudaranya, Abu Jaafar al-Mansur yang kemudiannya menyerahkan jawatan itu kepada anak saudaranya, Isa bin Musa. Semasa Abu Jaafar al-Mansur dan anak saudaranya mengetuai kerajaan dengan jawatan itu, al-Mahdi semakin dewasa. Lalu jawatan itu ditarik daripada Isa dan diserahkan kepada al-Mahdi. Ketika al-Mahdi berkuasa, jawatan tertinggi itu diserahkan kepada dua orang anaknya, al-Hadi dan disusuli kemudian oleh Harun al-Rasyid. Semasa hayat Harun al-Rasyid, beliau melantik tiga orang anaknya, al-Amin, al-Makmun dan al-Qasim sebagai gabenor daerah. Masing-masing bertanggungjawab memajukan daerah yang sudah ditentukan kepada mereka. Kemudian timbul perang saudara apabila al-Amin berjuang untuk menggulingkan saudaranya al-Makmun kerana berhasrat menyerahkan jawatan khalifah (ketua negara) kepada anaknya. Namun usaha beliau gagal.
Zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid (786 – 809) adalah zaman kegemilangan perkembangan ilmu pengetahuan. Ramai golongan-golongan pemikir lahir dalam zaman ini. Mereka memainkan peranan penting dalam menterjemah dan mengembangkan karya Greek, Hindu dan ilmu zaman pra-Islam kepada masyarakat Kristian Eropah. Sumbangan mereka ini melibatkan seorang ahli falsafah Greek iaitu Aristotle. Tambahan pula, zaman ini menyaksikan penemuan semula ilmu geografi, matematik dan astronomi seperti Euclid dan Claudius Ptolemy. Ilmu-ilmu ini kemudiannya diperbaiki lagi oleh beberapa tokoh Islam seperti Al-Biruni dan sebagainya.
Dalam zaman ini juga lahir sarjana-sarjana Islam terkenal seperti Ibn Sina, Al-Kindi, al-Farabi dan sebagainya. Sarjana-sarjana Islam ini meningkatkan lagi pencapaian Islam dalam bidang perubatan melalui pengetahuan yang diwarisi daripada Zaman Yunani yang diserap dan digabung dengan kajian yang mereka lakukan. Avicenna telah mengenal pasti sifat berjangkit pada penyakit batuk kering, menggambarkan pleurisy dan pelbagai jenis penyakit saraf yang lain. Beliau turut menjelaskan bahawa penyakit boleh tersebar dengan pencemaran air dan tanah. Kitab perubatannya yang paling utama ‘Canon‘ turut diterima pakai di Europah sebagai buku teks rasmi sehingga abad ke tujuh belas. Rhazes (865-925) merupakan pakar perubatan klinikal pada zaman medieval. Pencapaiannya yang utama adalah penemuan perbezaan antara measles dan smallpox. Pakar sains Islam yang lain turut mengetahui tentang kebaikan penyucian (cauterization) dan agen jangkitan (styptic), mengenal pasti barah perut, memberikan penawar racun dan mencapai kemajuan cemerlang dalam sektor rawatan penyakit mata. Selain itu mereka mengenal pasti ciri-ciri jangkitan wabak bubonic dengan menyatakan ia boleh disebarkan melalui pakaian.
Selain itu hospital semasa pemerintahan Islam merupakan paling maju dalam pentadbiran hospital dan pengawalan perkhidmatan perubatan. Terdapat sekurang-kurangnya tiga puluh empat hospital di bandar utama Farsi, Syria dan Mesir. Setiap hospital mempunyai wad menurut jenis penyakit, dispensari dan perpustakaan. Ketua pakar perubatan dan pembedahan memberi syarahan kepada pelajar dan pelatih, menguji mereka serta memberikan lesen (kelulusan)untuk berkhidmat.
Pencapaian bidang saintifik Islam yang lain adalah dalam bidang optik, kimia dan matematik. Pakar sains Islam mengasaskan bidang optik dan menyatakan beberapa kesimpulan penting berkenaan teori kanta pembesar, kepantasan, pengaliran dan biasan cahaya. Ahli kimia Islam turut mengatasi alkhemi, rekaan Yunani Hellenistik, sistem kepercayaan kesemua logam pada asasnya adalah sama, dengan itu logam asas boleh ditukarkan kepada emas sekiranya perkakas yang betul (batu falsafah) dapat dijumpai. Hasil ujian pakar kimia Islam, sesetengahnya menolak teori penukaran logam sepenuhnya. Selain itu,mereka turut menjumpai pelbagai jenis unsur dan sebatian baru, antara lain soda karbonat, tawas, borax, silver nitrat (larutan ion perak), saltpeter, nitrik dan asid sulfrik. Selain itu, ahli sains Islam merupakan golongan yang pertama menggambarkan proses kimia penyulingan, penapisan dan sublimation.
Dalam bidang matematik, pencapaian teragung pakar sains Islam adalah menggabungkan geometri Yunani dengan sistem nombor hindu. Dengan pengenalan nombor sifar (0), pakar ahli matematik Islam berjaya mengembangkan pengiraan berasaskan sistem perpuluhan dan memajukan algebra. Dengan asas geometri Yunani kepada rujukan pergerakan bintang-bintang, pakar metematik Islam mencapai kemajuan pesat dalam trigometri sphere. Dengan itu mereka menyatu dan memajukan kesemua bidang pengetahuan matematik.
Dalam bidang astrologi, kajian teliti dilakukan mengenai perubahan kedudukan bintang. Malah ada dikalangan mereka yang berpendapat kemungkinan bumi berputar dan beredar mengelilingi matahari. Namun teori ini ditinggalkan kerana ia tidak selaras dengan pemikiran silam masa itu seperti orbit planet yang berbentuk bulat.
Dalam bidang perdagangan, perkembangan perdagangan tidak mungkin wujud tanpa perkembang perindustrian. Hampir setiap negeri mempunyai pengilangan sesuatu yang khusus, Mosul di Syria merupakan pusat kapas, dan kain; Baghdad khusus dalam penghasilan barangan kaca, perhiasan, barangan tembikar, dan sutera; Morocco dalam penghasilan barangan kulit; Toledo di Sepanyol bagi penghasilan pedangnya yang terbaik.Selain itu terdapat pelbagai bandar lain yang turut menghasilkan dadah, minyak wangi, karpet, tapestries, brocades, satin, barangan logam, kertas dan lain-lain.
Dalam kesemua bidang  Islam mengatasi Barat sehinggalah abad ke dua belas apabila negara Barat maju ke hadapan dengan sebahagiannya dari apa yang dipelajari mereka daripada Islam. Dalam bidang ekonomi, Barat menyerap pengetahuan dalam bidang pengaliran, penanaman tanaman baru, penghasilan kertas dan penyulingan. Tahap pengaruh Islam terhadap ekonomi Barat dapat dilihat dalam sejumlah besar perkataan Inggeris yang berasal daripada istilah Arab atau Farsi. Antara lain adalah traffic, tariff, magazine, alcohol, muslin, orange, lemon, alfalfa, saffron, sugar, syrup, dan musk. Dalam bidang sains pula perkataan seperti algebra, cipher, zero, nadir, amalgam, alembic, alchemy, alkali, soda dan almanac. Kerajaan Bani Abbasiyyah berkembang pesat selama dua kurun tetapi secara perlahan-lahan mengalami zaman kejatuhan selepas kebangkitan tentera berbangsa Turki (al-Mamluk) yang mereka cipta. Kerajaan ini berakhir pada tahun 1258 selepas tentera Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menghancurkan Baghdad pada 10 Februari 1258. Susulan ini juga al-Mu`tasim, pemerintah terakhir Abbasiyyah dibunuh pada 20 Februari 1258. Banyak buku-buku rujukan yang tidak ternilai harganya musnah dan dianggar seramai 800,000 orang penduduk Baghdad terbunuh akibat serangan Mongol ini.

Kronologi Kerajaan Bani Abbasiyyah


• 752M- Bermulanya Kerajaan Bani Abbasiyyah.
• 755M- Pemberontakan Abdullah bin Ali. Pembunuhan Abu Muslim.
• 756M- AbdulRahman I mengasaskan Kerajaan Bani Ummaiyyah Sepanyol.
• 763M- Penubuhan kota Baghdad. Kekalahan tentera Abbasiyyah di Sepanyol.
• 786M- Harun al-Rasyid menjadi Khalifah.
• 792M- Serangan ke atas selatan Perancis.
• 800M- Kaedah sainstifik dicipta. Algebra dicipta oleh Al-Khawarizmi.
• 805M- Kempen menentang Byzantine. Penawanan Pulau Rhodes dan Cyprus.
• 809M- Kewafatan Harun al-Rashid. Al-Amin dilantik menjadi khalifah.
• 814M- Perang saudara antara al-Amin dan al-Ma’mun. Al-Amin terbunuh dan al-Ma’mun menjadi khalifah.
• 1000M- Masjid Besar Cordoba siap dibina.
• 1005M- Multan dan Ghur ditawan.
• 1055M- Baghdad ditawan oleh tentera Turki Saljuk. Pemerintahan Abbasiyyah-Saljuk bermula dan kekal sehingga tahun 1258 apabila tentera Mongol memusnahkan Baghdad.
• 1085M- Tentera Kristian tawan Toledo (di Sepanyol).
• 1091M- Bangsa Norman tawan Sicily, pemerintahan Muslim di sana tamat.
• 1095M- Perang Salib pertama berlaku.
• 1099M- Tentera Salib tawan Baitulmuqaddis. Mereka membunuh semua penduduknya.
• 1144M- Nur al-Din tawan Edessa daripada tentera Kristian. Perang Salib kedua berlaku.
• 1187M- Salahuddin Al-Ayubbi tawan Baitulmuqaddis daripada tentera Salib. Perang Salib ketiga berlaku.
• 1194M- Tentera Muslim menawan Delhi, India.
• 1236M- Tentera Kristian tawan Cordoba (di Sepanyol).
• 1258M- Tentera Mongol menyerang dan memusnahkan Baghdad. Ribuan penduduk terbunuh.Kejatuhan Baghdad. Tamatnya pemerintahan Kerajaan Bani Abbasiyyah.

Para Khulafa Abbasiyyah di Baghdad
• Abu al-Abbas al-Saffah 750 – 754M
• Al-Mansur 754 – 775M
• Al-Mahdi 775 – 785
• Al-Hadi 785 – 786
• Harun al-Rasyid 786 – 809
• Al-Amin 809 – 813
• Al-Ma’mun 813 – 833
• Al-Mu’tasim 833 – 842
• Al-Wathiq 842 – 847
• Al-Mutawakkil 847 – 861
• Al-Muntasir 861 – 862
• Al-Musta’in 862 – 866
• Al-Mu’tazz 866 – 869
• Al-Muhtadi 869 – 870
• Al-Mu’tamid 870 – 892
• Al-Mu’tadid 892 – 902
• Al-Muktafi 902 – 908
• Al-Muqtadir 908 – 932
• Al-Qahir 932 – 934
• Al-Radi 934 – 940
• Al-Muttaqi 940 – 944
• Al-Mustakfi 944 – 946
• Al-Muti 946 – 974
• At-Ta’i 974 – 991
• Al-Qadir 991 – 1031
• Al-Qa’im 1031 – 1075
• Al-Muqtadi 1075 – 1094
• Al-Mustazhir 1094 – 1118
• Al-Mustarshid 1118 – 1135
• Al-Rashid 1135 – 1136
• Al-Muqtafi 1136 – 1160
• Al-Mustanjid 1160 – 1170
• Al-Mustadi 1170 – 1180
• An-Nasir 1180 – 1225
• Al-Zahir 1225 – 1226
• Al-Mustansir 1226 – 1242
• Al-Mu`tasim 1242 – 1258M

 
Para Khulafa Abbasiyyah di Kaherah
• Al-Mustansir II 1261M
• Al-Hakim I 1262-1302
• Al-Mustakfi I 1302-1340
• Al-Wathiq I 1340-1341
• Al-Hakim II 1341-1352
• Al-Mu’tadid I 1352-1362
• Al-Mutawakkil I 1362-1383
• Al-Wathiq II 1383-1386
• Al-Mu’tasim II 1386-1389
• Al-Mutawakkil I (menaiki takhta semula) 1389-1406
• Al-Musta’in 1406-1414
• Al-Mu’tadid II 1414-1441
• Al-Mustakfi II 1441-1451
• Al-Qa’im 1451-1455
• Al-Mustanjid 1455-1479
• Al-Mutawakkil II 1479-1497
• Al-Mustamsik 1497-1508
• Al-Mutawakkil III 1508-1517M

5 responses to this post.

 1. Posted by ana on 17 March 2009 at 11:41 am

  salam.boleh saya tahu pendapat tuan haji tentang kesan islam dalam cara pelantikan raja atau sultan?sejauhmana.ana dapat tugasan di bawah skop ni,tapi jadi keliru.syukran.

  Reply

 2. Saudari Ana, Islam adalah syumul dan sesuai dengan peredaran zaman. Kalau nak tahu kesan Islam dalam perlantikan raja atau sultan pada masa sekarang, saudari kena tanya raja-raja sendiri sejauh manakah penerimaan mereka terhadap ajaran Islam. Manakala kesan Islam untuk dalam perlantikan raja di zaman silam seperti zaman kerajaan Umaiyyah dan Abbasiyyah, saudari kena sempitkan skop soalan; zaman raja manakah yang saudari maksudkan?

  Reply

 3. Posted by za on 20 February 2010 at 1:53 pm

  salam ,tuan haji saya nak tanya faktor kejatuhan tamadun islam (zaman kerajaan abbasiyah )

  Reply

 4. Posted by v on 4 July 2011 at 10:52 am

  assalamualaikum,boleh saya bertanya apakah sumbangan kerajaan bani umaiyah dan abbasiyah kepada bidang atau ilmu matematik

  Reply

Leave a Reply to towardsmardhatillah Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: