Archive for January 30th, 2009

RENUNGAN (1)

Saya nukilkan beberapa petikan mafhum hadis yang boleh dimanafaatkan bersama sebagai extra knowledge, iaitu;

 

  • Daripada Abu Hurairah r.a, katanya Nabi s.a.w bersabda “Sesungguhnya agama Islam itu ringan. Sesiapa yang memperberat-berat, maka dia akan dikalahkan oleh agama (menjadi lemah beribadat dan beramal). Oleh itu, kerjakanlah tuntutan agama mengikut sepatutnya atau mendekati dengan semestinya dan bergembiralah kerana akan beroleh pahala serta beribadatlah (mohon pertolongan Allah) pada waktu pagi, petang dan sebahagian malam”.

 

  • Daripada Anas r.a, katanya “Aku sampaikan kepada kamu sebuah hadis yang tidak akan disampaikan oleh orang lain lepas peninggalanku. Aku mendengar Rasulullah bersabda “Antara tanda-tanda kiamat ialah semakin berkurangan ilmu dan meluasnya kebodohan, berlaku perzinaan secara meluas dan kaum wanita lebih ramai daripada lelaki hinggakan 50 orang wanita nisbahnya seorang lelaki”.

 

  • Daripada Amir r.a berkata “Saya melihat Nabi s.a.w mengerjakan solat  di atas kenderaan (unta). Beliau menghadap ke mana sahaja kenderaan itu menghadap”.

 

  • Daripada Jabir bin Abdullah r.a, katanya “Satu jenazah diusung lalu dihadapan kami. Lantas Rasulullah berdiri menghormatinya. Maka kami pun berdiri sama. Kami berkata “Wahai Rasulullah! Itu jenazah orang Yahudi” jawab Rasulullah “Apabila kamui melihat jenazah, maka berdirilah!!”.

 

  • Daripada Abu Hurairah r.a, Rasulullah bersabda “Apabila seseorang lelaki mengajak isterinya tidur (bersetubuh)sedangkan isterinya menolak (tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak). Lalu lelaki itu tidur dalam keadaan kecewa (marah), nescaya malaikat akan melaknati perempuan itu sampai pagi”.
Sungai Kelantan

Sungai Kelantan