Archive for June 24th, 2009

Gapo dio parti politik?

 

PAS FOR ALL

PAS FOR ALL

Jika politik didefinisikan dengan berbagai pengertian, maka parti politik juga ada definisi-definisinya. Kewujudan parti politik adalah perlu. Segala buah fikiran , masalah dan reaksi rakyat terhadap pemerintah akan disalurkan melalui satu badan politik yang juga disebut sebagai parti politik untuk mewakili mereka. Badan ini berperanan sebagai penghubung antara pihak pemerintah dan golongan yang diperintah.  Antara definisi-definisi parti politik ialah;

i)                    Organisasi yang bersangkut paut dengan pemilihan terbanyak melalui pertandingan bertujuan memegang kuasa tertinggi dalam menentukan dasar pemerintahan sesebuah negara[1].

ii)                   Sigmun Newman mendefinisikan parti politik sebagai organisasi politik, masyarakat, perantaraan, kawalan kuasa, kerajaan dan sesiapa yang bertanding untuk mendapat lebih sokongan daripada kumpulan lain atau kumpulan yang menyimpang pandangan daripada kumpulan yang lain.

iii)                 Carl Friedrich mengatakan, parti politik ialah sekumpulan manusia yang menjalankan satu ketetapan tentang keselamatan atau menetapkan pemimpin kerajaan serta ketetapan lain untuk ahli-ahli politik dalam parti melalui kawalan , pandangan dan faedah yang memberi kebaikan.

iv)                 Joseph La Palombara   dan Myron Weiner menekankan bahawa parti politik merupakan organisasi yang mementingkan kestabilan pimpinan.

v)                  Roy Macridis mengatakan parti politik adalah alat untuk mendapatkan kuasa.[2]

 

Semua definisi ini berteraskan konsep demokrasi yang sering diutarakan dalam system politik Dunia Barat. Bagi al-Imam al-Mawdudi, demokrasi Barat berasaskan pandangan majority tetapi dalam penggubalan undang-undang, hanya segelintir kecil daripada mereka yang terlibat. Mereka mewakilkan kedaulatan mereka kepada orang lain. Wakil-wakil inilah yang berkuasa memaksa rakyat dengan memisahkan nilai-nilai akhlak  daripada corak kehidupan yang lain. Melalui pemisahan ini, wakil-wakil yang terpilih mudah menyelewengkan kuasa dan menipu rakyat[3]. Namun kenyataan ini bukanlah bererti al-Mawdudi menolak system demokrasi secara total. Bagi beliau, system pemerintah Islam gabungan serta jalinan antara theocracy dan demokrasi. Dalam kitabnya, Political Theory of Islam, beliau menegaskan bahawa prinsip system negara Islam ialah theocracy (ketuhanan). Ini kerana theocracy dapat menerima dan mengiktiraf “The Divine Commandments are the civil laws” dan Allah mempunyai kuasa mutlak ke atas negara dan kerajaan. Inilah yang diperjuangkan oleh PAS.  

 


[1] Rose Richard (1976), The Problem of The Party Government. Ontario, Penguin, hlm 2-3.

[2] K.Ramananthan (1988), Konsep Asas Politik. K.Lumpur:DBP, hlm 190

[3] Al-Mawdudi (1968), Nazhoriyah al-Islam al-Siyasiyah, Dimasyq, Dar-al-Fikr, hlm 33.