Archive for July 6th, 2009

RENUNGAN (11)

RENUNGAN (11)

  • Menurut Abu Wabil r.a, Abdullah bin Umar r.a mengajar satu jamaah pada tiap-tiap hari Khamis. Lalu salah seorang lelaki berkata kepadanya “Wahai Bapa AbdulRahman! Aku mengharapkan engkau dapat mengajar kami semua setiap hari”. Jawab Abdullah bin Umar r.a ‘Saya khuatir kalau-kalau anda semua jadi bosan. Saya memilih waktu yang baik sepertimana Nabi juga memilih waktu yang baik  untuk kami belajar demi menjaga supaya kami tidak bosan”.

 

  • Abu Mas’ud al-Ansari menceritakan tentang seseorang yang mengadu kepada Rasulullah “Wahai Rasulullah! Aku hampir tidak mampu menunaikan solat berjamaah kerana si fulan yang menjadi imam memanjangkan solatnya bersama kami”. Aku tidak pernah melihat Rasulullah begitu marah pada waktu mengajar sebelum ini seperti kemarahan beliau pada hari itu.  Lalu Rasulullah bersabda “Para hadirin sekalian! Jangan kamu semua menjauhkan orang dari solat berjamaah. Siapa yang mengimani solat, maka dia perlu memendekkan solatnya kerana dikalangan mereka yang menjadi makmum ada orang yang sakit, orang yang lemah dan juga orang yang mempunyai keperluan lain (urusan penting)”.

 

  • Daripada Anas r.a berkata “Ketika Rasulullah bercukur kepala, Abu Thalhah ialah orang yang mula-mula mengumpul dan menyimpan rambutnya”.

 

  • Ibn Abbas r.a menceritakan “Berzikir dengan suara yang nyaring selepas selesai solat fardhu ada dilakukan di zaman Nabi s.a.w. Aku tahu selepas orang-orang selesai solat fardhu, aku dengar sedemikian”.

 

  • Aisyah r.a menyatakan “Apabila Rasulullah melihat hujan turun, beliau berkata “Semoga hujan yang bermanafaat”.