Fahami dan hayati apakah Hisbah itu

Siapa yang mengaji fiqh tapi tak mengaji usul fiqh…dia akan menggelabah dan siapa yang mengaji dakwah tapi  tak mengaji usul dakwah dia pasti rebah. Dalam entry Penarik Beca bertajuk Kejujuran Tanpa Sistem begitu menarik perhatian saya untuk mencelah, menambah dan mengkritik beberapa perkara yang disentuh di dalam blog tersebut; iaitu berkaitan dengan Hisbah. Sesiapa yang mengaji pengajian dakwah, maka subject usul dakwah tidak boleh diketepikan begitu saja. Kitab rujukan usul dakwah karangan Dr.Abdul Karim Zaidan merupakan bahan yang paling popular dikalangan mereka yang terlibat dengan mata pelajaran dakwah.

Antara isikandungan kitab usul dakwah ini ialah bab Hisbah yang merupakan salah satu ranting dalam sektor dakwah. Namun ramai yang masih keliru tentangnya dan menganggap dakwah itu suku sementara hisbah itu juga suku. Dengan kata lain, amar maaruf dan juga nahi mungkar itu sebenarnya adalah salah satu daripada cabang dakwah. Perkara ini sewajarnya diselami dan didalami oleh setiap pendakwah yang mengaku bertanggungjawab dengan segala amanah berat yang sanggup dipikul oleh mereka sendiri.  Cuma yang menjadi masalah kepada para pendakwah kini ialah masalah penentuan  methodologi yang sering dipertikaikan apakah ia itu hikmah (sesuai) digunakan?

Penambahan serta penguasaan ilmu dan situasi semasa perlu ditingkatkan. Disamping itu, penampilan diri perlulah sesuai dan menepati citarasa mereka yang didakwah (dengan syarat tidak melanggar etika dan ketetapan syarak). Dalam menghadapi situasi ini, sebenarnya method Dakwah Kontemporari lah perlu diutamakan dalam usaha menyampai dan menghuraikan risalah La Ilaha illaLah Muhammad Rasulullah kepada kekelompokan masyarakat sekeliling.

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=towardsmardhatillah.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Ffeedproxy.google.com%2F~r%2Fpenarikbeca%2F~3%2FzTdrAvDFfHs%2Fkejujuran-tanpa-sistem.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: