Al-Muwatta’: Himpunan Hadis-hadis hasil ketelitian al-Imam Malik.

Al-Muwatta’ bermaksud; ‘yang disepakati’ atau ‘tunjang’ atau ‘panduan’ tentang ilmu dan hukum-hukum fiqh. Ia mengandungi hadis-hadis hukum yang dikumpulkan oleh al-Imam Malik . Beliau sangat berhati-hati ketika menapis, mengasingkan dan membahas serta menolak riwayat yang meragukan. Daripada 100,000 buah hadis yang dihafal beliau, hanya 10,000 sahaja diakui sah dan daripada 10,000 hadis itu, hanya 5,000 sahaja yang disahkan sahih oleh beliau setelah disiasat dan dipadankan dengan al-Quran.

Namun hadis-hadis yang terdapat dalam Al Muwaththa’ tidak semuanya musnad, ada yang mursal, mud`lal dan munqathi`. Sebagian ulama menghitungnya berjumlah 600 hadits musnad, 222 hadits mursal, 613 hadits mauquf, 285 perkataan tabi’in, disamping itu ada 61 hadits tanpa penyandara, hanya dikatakan telah sampai kepadaku” dan “ dari orang kepercayaan”, tetapi hadits hadits tersebut bersanad dari jalur jalur lain yang bukan jalur dari Imam Malik sendiri, karena itu Ibn Abdul Birr al-Namiri menentang penyusunan kitab yang berusaha memuttashilkan hadits hadits mursal , munqathi’ dan mu’dhal yang terdapat dalam al-Muwatta`.

Menurut satu riwayat, al-Imam Malik telah menghabiskan 40 tahun untuk mengumpul dan menapis hadis-hadis yang diterima daripada guru-gurunya. Muridnya, al-Imam al-Syafie pernah berkata, “Tiada sebuah kitab di muka bumi ini yang lebih banyak mengandungi kebenaran selain daripada kitab al-Muwatta’ karangan al-Imam Malik.”

https://towardsmardhatillah.wordpress.com/2008/12/12/al-imam-malik-pengasas-mazhab-al-hadith/

5 responses to this post.

 1. Posted by mohd haikal naim on 21 August 2011 at 7:57 am

  sememangnya kitab al-muwatta ini telah banyak memberi panduan kapada para ulama untuk menentukan sesuatu hukum yang dijadikan panduan untuk kita semua……

  Reply

 2. Jumlah 100,000 hadis itu dihafal dan dikumpulkan oleh al-Imam Malik melalui sessi pembelajaran beliau dengan para gurunya sahaja.

  Reply

 3. tuntutlah ilmu dari lahir sampai liang kubur…
  bukan tuntut ilmu dari lahir sampai pintar saja…

  Reply

 4. Posted by hambakelantan on 9 August 2012 at 11:19 pm

  Ada segelintir manusia yang mengambil kesempatan dgn menbeza2kan Mazhab yang ada..dan menyalahkan Mazhab yang lain..ketahuilah oleh mu ssungguhnya perbuatan mengelirukan umat Islam adalah perbuatan yang terkutuk

  Reply

 5. Dengan adanya Kitab hadits fiqih Al-Muwatho Imam Malik ini, kemudian dikembangkan dengan munculnya Al-Umm kitab fiqih induk…para ulama ahli hadits seolah0olah terbangun dari tidurnya dengan berlomba-lomba menghimpun hadits-hadits shohih…

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: