Archive for August 20th, 2010

Perintah Turun Berperang

Perintah perang diterima oleh Rasulullah s.a.w  pada tahun kedua hijrah.  Sepanjang 10 tahun menetap di Kota mekah, belum ada sebarang perintah untuk turun berperang. Lantaran itu, Rasulullah s.a.w sabar  dan tetap tabah menghadapi berbagai rintangan,  ancaman dan kekerasan yang dilancarkan oleh golongan Musyrikin terhadap  beliau dan para pengikutnya.  Namun selepas hijrah ke Madinah pada hari Isnin bersamaan 12 Rabiul-awal agama Islam mulai berkembang subur dikalangan masyarakat majmuk, Allah Taala memerintahkan Rasulullah melancarkan  peperangan jika kaum muslimin diperangi oleh pihak musuh. Pada awalnya di waktu itu, belum boleh dilakukan sebarang serangan tetapi apabila musuh telah menyatakan kesediaan berperang dan sudah bersiap untuk mengatur strategic perang,  maka pada saat itulah Rasulullah dan para pengikutnya diarah supaya melawan serangan dan perancangan pihak musuh.  Sebagaimana gendang begitulah juga tarinya.  

Mafhum firman Allah:

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Berkuasa menolong mereka itu (iaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar kecuali kerana mereka berkata, “Tuhan kami hanyalah Allah.” Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang didalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong (agamaNya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha perkasa, (iaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh melakukan perkara makruf dan mencegah daripada perbuatan mungkar dan kepada Allahlah kembali segala urusan.” (al-Hajj : 39-41)

Mafhum firman Allah:

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu[1] dan janganlah kamu melampaui batas sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (al-Baqarah, ayat 190).

Sesudah itu, Rasulullah diperintah pula oleh Allah Taala supaya mulai mengatur serangan di luar bulan haram [2]. Menurut al-Mawardi, selepas perintah perang itu turun, Rasulullah telah melancarkan peperangan sebanyak 27 kali dalam tempoh 9 tahun. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Zaid ibn Arqam; Rasulullah telah berperang sebanyak 27 kali dan mengirim beberapa pasukan tetapi tidak semuanya terjadi pertempuran. Pada tahun kedua hijrah meletus perang Badar Kubra (Badar Besar). Pada tahun ketiga hijrah meledak pula perang Badar Sughra (Badar Kecil) dan juga perang Bani Nadhir (puak Yahudi). Pada tahun keempat hijrah berlaku perang Khandaq (perang al-Ahzab). Pada tahun kelima perang Dzat al-Raqa’, Daumat al-Khandaq dan perang Bani Quraizah (Yahudi).  Pada tahun keenam perang Hudaibiyyah dan perang Bani Mustaliq. Pada tahun ketujuh perang Khaibar. Pada tahun kelapan perang Mu`tah, Zat al-Salasil, penaklukan Kota Mekah, peperangan  Hunain dan peperangan Taif. Manakala pada tahun kesembilan hijrah tercetus pula peperangan Tabuk.  


[1] Peperangan dalam Islam hanya untuk membela (mempertahankan) diri, menghapuskan segala rintangan terhadap kemerdekaan menjalankan urusan agama dan bukannya untuk memaksa orang-orang bukan Islam agar memeluk agama Islam.

[2] 4 bulan yang diharamkan berperang iaitu; Rejab, Muharram, Zulhijjah dan ZulQaedah. Namun jika diserang terlebih dahulu, kaum Muslimin dibenarkan menyerang balas mengikut ketetapan syarak.