Archive for August 21st, 2010

Persiapan Lengkap Sebelum Perang (Part 1)

Di kala waktu yang dianggar hampir dengan musim pilihanraya umum, adalah wajar jika kita semua menyusuri sejarah silam perjuangan Junjungan Tinggi kita, Rasulullah s.a.w  dan para sahabatnya dalam usaha memartabatkan kalimah   La Ilaha illa Lah Muhammad Rasulullah. Meskipun jihad pada zaman itu merupakan jihad di medan tempur dan jihad Islami di zaman kita sekarang di Malaysia hanyalah jihad di medan siasah (pilihanraya), namun kisah-kisah tauladan silam itu masih boleh dijadikan  iktibar untuk kita semua di masa kini.    

Sebelum angkatan perang ataupun battalion perang berangkat ke medan tempur, terlebih dahulu angkatan tersebut perlu dilengkapi dengan kekuatan peralatan fizikal dan kekuatan mental serta spiritual. Kekuatan peralatan fizikal yang dimaksudkan ialah seperti peralatan senjata, pakaian perang, ilmu pengetahuan tentang taktik dan strategic berperang serta makanan/minuman. Bagi tujuan ini, latihan-latihan tubi dijalankan di lokasi-lokasi strategic yang terpilih dan juga di perkarangan masjid. Malah Rasulullah s.a.w dan Siti Aisyah r.a pernah menyaksikan para perajurit muslimin berlatih dan bersenam di halaman masjid dengan memperagakan ketangkasan menunggang kuda, bermain pedang, lembing dan memanah.

Mafhum firman Allah:

Dan persiapkanlah kekuatan untuk menghadapi  mereka menurut kemampuan  kamu dan pasukan berkuda di medan tempur untuk menggentarkan musuh Allah dan musuh kamu dan yang lain disamping mereka yang tidak kamu ketahui (tapi) Allah mengetahuinya. Dan segala apa yang kamu belanjakan di jalan Allah  nescaya akan dibayar sempurna  kepada kamu  dan kamu tidak akan dizalimi (surah al-Anfal, ayat 60).

Mengikut Tafsir al-Jalalain; Persiapan kekuatan yang dimaksudkan dalam ayat 60 surah al-Anfal ini ialah memperhebatkan kekuatan angkatan bersenjata seperti memanah dan melontar lembing dan juga pasukan berkuda bertujuan untuk menggempur serta menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu daripada kalangan kuffar Mekah dan juga selain daripada mereka, iaitu golongan munafiqin dan Yahudi yanh kamu tidak tahu tapi Allah mengetahui tentang itu. Dan segala apa yang kamu korban serta belanjakan di jalan Allah pasti  akan diberikan ganjaran sempurna dan pergorbanan kamu itu tentu sekali tidak disia-siakan begitu sahaja.

Manakala persiapan kekuatan mental dan spiritual pula ialah; keberanian, keyakinan terhadap janji Allah dan tawakkal. Lantaran itu, Nabi Muhammad s.a.w selalku Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata yang memegang kuasa member perintah, sebelum bergerak terlebih dahulu mengatur segala sesuatu dengan memberi arahan-arahan kepada komandan-komandan pasukan yang dilantik. Dalam masa yang sama, Rasulullah sering memperingatkan mereka itu semua agar jangan lari kucar kacir bertempiaran apabila melihat jumlah kekuatan musuh yang jauh lebih besar daripada mereka. Sebelum melancarkan operasi, terlebih dahulu senjata akan diperiksa satu persatu, khuatir kalau-kalau ada yang rosak ataupun terbawa senjata sudah lapok. Gerakan pengintipan dilakukan lama sebelum sesuatu serangan dilancarkan. Pusat pertahanan, taktik perang saraf musuh, persenjataan dan segala kelemahan musuh perlu dikaji dan diselidiki[1]. Gerakan perang saraf diatur dengan sebaik mungkin bagi melemahkan pihak lawan. Malah gerakan perang saraf juga sentiasa dipratikkan sepanjang tempoh peperangan berlangsung. Disamping itu, Rasulullah turut memperingatkan para perajurit Islam Perang itu adalah tipu muslihat”. Bagi memantapkan keberanian, keyakinan terhadap janji-janji Allah dan bertawakkal, ucapan pidato-pidato serta syair-syair bersemangat juang akan dikemundangkan.


[1] Sila rujuk Kitab al-Sirah al-Nabawiyyah, Ibn Hisyam. Rujuk juga kertas kerja Faktor-Faktor Penentu Kemenangan yang pernah dibentang oleh Dato’ Hj.Husam Musa dalam Mukhayyam Tarbawi satu ketika dahulu.