Fatwa Mufti Johor: Berkaitan Status Kafir.

Fatwa Mufti Johor

Semoga rakyat Malaysia khususnya umat Islam di negara ini faham dengan segala persoalan serta  jawaban yang saya tuliskan semula dalam tulis rumi ini daripada salinan asalnya yang bertulisan jawi.

Soal yang pertama:

Adakah boleh digunakan sebagai dalil keterangan  ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون, الفاسقون ,الظالمون

Dan bolehkah ditujukan kepada kerajaan yang ada pada hari ini?

Jawab  yang pertama:

Saya tidak boleh menentukan atau menujukan kepada satu-satu kerajaan atau satu-satu orang Yahudi atau kafir kerana demikian berlawanan dengan kaedah fatwa. Hanya boleh saya katakan barang siapa meninggalkan hukum-hukum Allah yang ada dalam al-Quran dan hadis mutawatir atau ijma’ al-ummah al-Islamiyyah  atau yang maklum min al-Din bi al-dharurah (yang sedia maklum dalam permasalahan agama dengan semestinya), maka jika ia meninggalkan dengan tiada percaya atau melawan atau benci kepada hukum itu atau ingkarkan dia, maka telah menetapkan oleh ulama’ bahawa ia kafir.    

 

Soal yang kedua:

Sekiranya di tempat saya pada tahun 1959, (hari pilihanraya ) atau dua calon bertanding satu parti Islam (PAS) dan lainnya parti Perikatan dan saya undi Perikatan. Adakah saya termasuk dalam orang yang ingkar murtad kerana melawan parti PAS. Bagaimanakah hukumnya?

Jawab yang kedua:

Ada banyak parti-parti yang menggunakan nama Islam tetapi namanya sahaja walhal  dalam dasarnya  dan cara-caranya jauh bahkan selalu bertentangan dengan hokum-hukum Islam. Tetapi jika kita lihat dasar perjalanannya menurut hukum-hukum Islam dengan betul boleh diberi fatwa dan orang-orang Islam telah maklum padanya. Barang siapa melawan agama Islam maka ia orang kafir atau  fasiq. Begitu juga jika mereka melawan orang-orang Islam yang berdiri atas jalan yang benar dan lurus.

 

Soal yang ketiga:

Seorang Islam yang tidak masuk parti Islam, ,maka orang itu dikatakan tidak sempurna Islamnya atau ingkar seterusnya kafir  dan murtad. Adakah benar?

Jawab yang ketiga:

Itu sebenarnya jika ada parti yang berdiri dan berjuang supaya jadi Kalimah Allah hiya al-`Ulya (meninggikan kalimah Allah)

 

Catitan:

Fatwa Mufti Kerajaan Johor,

Jilid Pertama, muka surat 312-313.

Yang difatwakan oleh Allahyarham al-Allamah Dato’ Sayyed Alwi bin Thohir al-Haddad,

Mufti Kerajaan Johor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: