Archive for the ‘Cogitation’ Category

RENUNGAN (2)

Segmen renungan dimuatkan dengan beberapa petikan mafhum hadis Rasulullah yang berkaitan dengan kehidupan kita seharian sebagai extra knowledge.

 

 

·                    Kata Abdullah bin Mas`ud, Rasulullah bersabda: “Jangan merasa iri hati kecuali terhadap dua jenis individu. (1) Individu yang diberikan Allah harta lalu digunakan untuk jalan kebenaran (fi sabilillah). (2) Individu yang diberikan Allah hikmah (ilmu pengetahuan)  dan dia beramal dengannya dan mengajarkannya”. Maksud iri hati ialah berkeinginan untuk jadi sedemikian.

 

·                    Anas bin Malik r.a berkata “Nabi mandi dengan segantang air, paling banyak lima cupak dan beliau berwudhuk dengan secupak air”. (Rasulullah sentiasa mengelak pembaziran).

 

 

·                    Abu Hurairah r.a mengatakan Rasulullah bersabda “Semua luka yang dideritai oleh seseorang muslim dalam peperangan fi sabilillah pada hari kiamat nanti keadaannya akan jadi sepertimana semasa dia terluka dulu. Darahnya memancar berwarna merah tetapi baunya seperti kasturi”.

 

·                    Abu Burdah menyampaikan cerita daripada bapanya. Katanya “Aku mengunjungi Nabi dan aku dapati beliau sedang menggosok gigi dengan kayu sugi yang dipegang. Kedengaran bunyi  Ugh! Ugh! Seolah-olah dia hendak muntah ketika batang sugi itu berada dalam mulutnya”.

 

·                    Aisyah r.a berkata “Rasulullah membeli makanan (gandum) daripada orang Yahudi dengan berjanji (secara hutang) dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu baju besinya”.

 

.

RENUNGAN (1)

Saya nukilkan beberapa petikan mafhum hadis yang boleh dimanafaatkan bersama sebagai extra knowledge, iaitu;

 

  • Daripada Abu Hurairah r.a, katanya Nabi s.a.w bersabda “Sesungguhnya agama Islam itu ringan. Sesiapa yang memperberat-berat, maka dia akan dikalahkan oleh agama (menjadi lemah beribadat dan beramal). Oleh itu, kerjakanlah tuntutan agama mengikut sepatutnya atau mendekati dengan semestinya dan bergembiralah kerana akan beroleh pahala serta beribadatlah (mohon pertolongan Allah) pada waktu pagi, petang dan sebahagian malam”.

 

  • Daripada Anas r.a, katanya “Aku sampaikan kepada kamu sebuah hadis yang tidak akan disampaikan oleh orang lain lepas peninggalanku. Aku mendengar Rasulullah bersabda “Antara tanda-tanda kiamat ialah semakin berkurangan ilmu dan meluasnya kebodohan, berlaku perzinaan secara meluas dan kaum wanita lebih ramai daripada lelaki hinggakan 50 orang wanita nisbahnya seorang lelaki”.

 

  • Daripada Amir r.a berkata “Saya melihat Nabi s.a.w mengerjakan solat  di atas kenderaan (unta). Beliau menghadap ke mana sahaja kenderaan itu menghadap”.

 

  • Daripada Jabir bin Abdullah r.a, katanya “Satu jenazah diusung lalu dihadapan kami. Lantas Rasulullah berdiri menghormatinya. Maka kami pun berdiri sama. Kami berkata “Wahai Rasulullah! Itu jenazah orang Yahudi” jawab Rasulullah “Apabila kamui melihat jenazah, maka berdirilah!!”.

 

  • Daripada Abu Hurairah r.a, Rasulullah bersabda “Apabila seseorang lelaki mengajak isterinya tidur (bersetubuh)sedangkan isterinya menolak (tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak). Lalu lelaki itu tidur dalam keadaan kecewa (marah), nescaya malaikat akan melaknati perempuan itu sampai pagi”.
Sungai Kelantan

Sungai Kelantan